Popis služby Terénní programy


Poslání:

Terénní sociální služba je zaměřena na podporu a pomoc osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob žijících v sociálně vyloučených komunitách.

Cíl

Cílem služby je tyto ohrožené osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Pro koho jsou služby určeny:

Členy etnických komunit bez omezení věku s bydlištěm v Neratovicích. Služba není určena osobám, jejichž způsob života nebo současná situace nevykazuje riziko.

Zásady a principy poskytování služby:

Služba je poskytována zdarma, v terénu popřípadě v domácím prostředí uživatelů a za předpokladu přání a souhlasu uživatele. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a může zůstat v anonymitě. 

Předmět služby:

Zabezpečení základních sociálních agend včetně zajišťování standardní dokumentace. Řešení sociálně právních problémů klientů. Zajišťování informací a podkladů pro sociální práci.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.      

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Doba poskytování soc. služby:

Služba (doba kontaktu s rodinou/uživatelem) je poskytována ve vymezeném čase v rámci určené pracovní doby, přičemž reaguje na aktuální potřeby uživatelů tzn. individuálně.

Konzultační hodiny probíhají každý pátek 09.00-10.00 hodin v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Kojetická 1021

 

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej