Popis služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


 

 

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

 

 

Poslání:

Sociální služba je zaměřena na podporu a pomoc rodinám s nezletilými dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a kde existují další rizika ohrožení vývoje.

 Cíle:

Je nápomocna jak v přímé péči o děti, tak v rozvíjení rodičovských dovedností s cílem minimalizace rizika odebrání dítěte z rodiny. Cílem je aktivizace a podpora osobního růstu, schopnost převzít iniciativu a řešit svou situaci vlastními silami.

 Cílová skupina:

Znevýhodněné rodiny s nezletilými dětmi s bydlištěm v Neratovicích (např. neúplné rodiny, rodiny pečující o handicapovaného člena, rodiny, kterým hrozí sociální vyloučení nebo kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace).

 Principy:

Je poskytována zdarma, v domácím prostředí uživatelů a za předpokladu přání a souhlasu rodiny. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a může zůstat v anonymitě. Tato služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách a zákonem č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů je uskutečňován ve všech rodinách, kde je tato sociální služba poskytována.

Aktivity:

Doporučení a následné uvedení do rodiny oddělením SPOD za předpokladu, že rodina vysloví zájem o aktivní spolupráci.

Vyhledávání rodin v terénu.

Respektování vůle, práv a ochrany soukromí uživatelů vycházející z etického kodexu.

 Doba poskytování soc. služby:

Služba (doba kontaktu s rodinou/uživatelem) je poskytována ve vymezeném čase, přičemž reaguje na aktuální potřeby uživatelů tzn. individuální úprava pracovní doby.

 Pracovní doba terénní pracovnice

Pondělí                       7,00 -  15.30 hod.      

Úterý                           7,30 -  15.30 hod.      

Středa                         7,30 -  15.30 hod.                  

Čtvrtek                       7,30 -   15.30 hod.      

Pátek                          7,30 -   15,30 hod.     

Konzultační hodiny TP jsou v pátek od 09.00 do 10.00 hodin, jinak dle dohody s klientem. Konzultace probíhají v kanceláři NCDM, Kojetická 1021, Neratovice.

Forma poskytování služby – terénní

Kapacita služby – 20

Cílová skupina – děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; rodiny s dětmi

 

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej