O nás


 

Dům Kněžny Emmy byl vystavěn z finančních prostředků státu a města Neratovice. Celkové náklady na výstavbu domu včetně vnitřního vybavení a parku v okolí představují 140 milionů korun.

Inspirace ke vzniku jména domova pro seniory „ Dům Kněžny Emmy“ vyšla z legendy, že okolí Neratovic bylo na přelomu prvního a druhého tisíciletí místem pobytu Kněžny Emmy.

Položení základního kamene - 10. listopadu 1998
Zahájení provozu: 4. června 2001
Příspěvková organizace - zřizovatel město Neratovice
 

Registrované služby:

 • domov pro seniory 76 lůžek
 • domov se zvláštním režimem 14 lůžek
 • denní stacionář 12 míst
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • forma ambulantní 60 klientů
  • forma terénní 20 klientů
 • terénní programy etnické menšiny 70 klientů
 • pečovatelská služba 100 klientů
 • osobní asistence 9 klientů
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 klientů

 

Projekt budovy: Ing. Jaroslav Pechman, Ing. Viktor Meduna, Code spol. s.r.o., Pardubice
Projekt interiéru: Chotěboř Jiří Štekl, Design s.r.o.
Umělecká výzdoba: Ilona Šteklová
Dodavatel: Zlínstav, a.s. Zlín

Kněžna Emma

Pravděpodobně byla dcerou burgundského krále Kunrata (podle F. Palackého Konráda Burgundského a Arelatského), sestra Gisely, manželky vévody bavorského Jindřicha II., vnuka Jindřicha Ptáčníka (viz. F. Palacký). Ovdověla, jejím prvním manželem byl západofrancký panovník Lothar (zemřel 976).


Denár kněžny Emmy

Podruhé se provdala za Boleslava II. českého knížete. Jako manželka panovníka Boleslava II., zvaného pobožný, byla matkou čtyř synů: Václava. Boleslava. Jaromíra a Oldřicha. Po smrti Boleslava II. se stalo jejím sídlem mělnické hradiště, zde měla pravděpodobně vlastní mincovnu, ve které měla razit stříbrné mince - denáry kněžny Emmy. Na jedné straně je symbol Boží ruky, na druhé poprsí Spasitelovo a nápis Emma Regina Civitas Melnic.

Za vlády Boleslava III. pobývala spolu se svými syny Jaromírem a Oldřichem mimo Čechy, pravděpodobně v Bavorsku. Po nástupu Jaromíra na knížecí stolec (1004) se vrátila do Polabí, kde r. 1006 (?) zemřela.

Na objednávku kněžny Emmy byla v Reichenau. V jedné z nejproslulejších písařských dílen, pro ni zhotovena první ručně psaná a ilustrovaná kniha objednaná do Čech: rukopis svatováclavské legendy mantovského biskupa Gumpolda - Gumpoldova legenda. Zde je také zobrazena kněžna Emma, jak se klaní sv. Václavu. Skutečnost, že kodex byl vytvořen pro kněžnu Emmu a dedikován sv. Václavu ukazuje, že splynula opravdově s novým českým prostředím. Kodex sám se stal symbolem vplynutí Čech do evropského kulturního prostředí.

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej