Jak požádat o službu


Přijetí do našeho zařízení předchází osobní jednání se zájemcem o službu. Jeho smyslem je zjistit rozsah a míru potřeb zájemce, jeho cíle a informovat jej o službách poskytovaných naším zařízením. Na základě tohoto jednání pak dohodnout poskytované služby.

Aby se zájemce mohl stát uživatelem služby je třeba splnit následující podmínky:

  • musí být osobou, která spadá do okruhu osob, stanoveného DKE
  • předat vyplněný Záznamový list (žádost o poskytování sociální služby DKE)
  • předložit potvrzení o výši příjmu a příspěvku na péči
  • v případě, že je zájemce v péči psychiatra nebo psychologa přiložit zprávu daného specialisty
  • uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služeb

 

Pokud nemůže být zájemci sociální služba poskytnuta, z důvodů nedostatečné kapacity, je zařazen do evidence žadatelů o sociálních službu.

Přijímání zájemců je pak určováno mírou jejich potřebnosti a aktuální naléhavosti, zjišťované při osobním opakovaném jednání.

Tiskopis pro zájemco o službu (Záznamový list)

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej