Dobrovolník


Dobrovolník v DKE

  • je vždy proškolen organizací s akreditací MV ČR (Maltézská pomoc, Dobrovolnické centrum BENE)
  • v DKE spolupracuje s koordinátorem dobrovolníků
  • je seznámen se životem obyvatel v DKE, má možnost prohlédnout si celé zařízení, dle zájmu se zúčastnit některé z aktivit pro seniory
  •  pravidelně se setkává s jedním nebo více klienty
  • frekvenci návštěv a jejich náplň si určuje sám po dohodě s klientem (např. povídání u kávy, čtení, hraní společenských her, procházky . . .)
  • je zván na akce DKE (výstavy, koncerty, táborák, ples . . .)
  • má možnost podílet se na aktivizaci klientů (společné procházky po Neratovicích, piknik u Labe, sportovní akce)
  • provádí záznam svých aktivit s klientem
  • na konci roku je pozván na Společné poděkování dobrovolníkům ředitelkou organizace

 

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej