Ceny služeb


Ceník za služby v domově pro seniory:

se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Uživatel platí náklady za ubytování a stravování podle smlouvy uzavřené mezi ním a poskytovatelem sociálních služeb. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Pokud uživateli nepostačuje příjem na úhradu nákladů, pak se poskytovatel služby může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobami uživateli blízkými. Dále uživatel hradí poskytovanou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Cena za celodenní stravování je stanovena na 170,- Kč.

Cena za ubytování se liší podle bytu, cena pro jednu osobu za jeden den stanovena takto:

  • jednopokojový jednolůžkový byt - 210,- Kč
  • jednopokojový dvoulůžkový byt - 130,- Kč
  • dvoupokojový dvoulůžkový byt:
    • menší pokoj - 150,- Kč
    • větší pokoj - 180,- Kč
  • třílůžkový pokoj - 120,- Kč

Ceník za služby v denním stacionáři:   

strava

cena

 

Péče dle zákona 108/2006 Sb.

Úkony v:

snídaně

26,- Kč

 

1. stupni

86,-Kč

svačina

14,- Kč

 

2. stupni

173,-Kč

oběd

70,- Kč

 

3. stupni

260,-Kč

svačina

14,- Kč

 

4. stupni

346,-Kč

Plus cena za podávanou stravu.

Předpis úhrad za poskytování terénních pečovatelských služeb DKE Neratovice platný od 1.1.2019 dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

 

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

1.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100 Kč/hod

2.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100 Kč/hod

3.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

100 Kč/hod

4.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100 Kč/hod

 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek při osobní hygieně:

 

1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

100 Kč/hod

2.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

100 Kč/hod

3.

Pomoc při použití WC

100 Kč/hod

 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

1.

Dovoz nebo donáška jídla

15 Kč/úkon

2.

Pomoc při přípravě jídla a pití

100 Kč/hod

3.

Příprava a podání jídla a pití

100 Kč/hod

 

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

1.

Běžný úklid a údržba domácnosti

100 Kč/hod

2.

Běžné nákupy a pochůzky

100 Kč/hod

3.

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

110 Kč/úkon

4.

Praní prádla

60 Kč/kg

5.

Praní a žehlení osobního prádla

60 Kč/kg

 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

1.

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět

100 Kč/hod

2.

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci i instituce a doprovázení zpět

100 Kč/hod

 

Fakultativní úkony
1. Použití vozidla na území Neratovic 30,- Kč / cesta

 

Předpis úhrad za poskytování terénních pečovatelských služeb DKE Neratovice platný od 1.1.2016 dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

 

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

 

1.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití   

100 Kč/hod

2.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100 Kč/hod

3.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

100 Kč/hod

4.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

100 Kč/hod

 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek při osobní hygieně:

 

1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny  

100 Kč/hod

2.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

100 Kč/hod

3.

Pomoc při použití WC             

100 Kč/hod

 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:                         

 

 

1.

Dovoz nebo donáška jídla

15 Kč/úkon

2.

Pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                                       

100 Kč/hod

3.

Příprava a podání jídla a pití

100 Kč/hod

 

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:                                              

 

 

1.

Běžný úklid a údržba domácnosti

100 Kč/hod

2.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti - např. sezonní úklid, po malování

100 Kč/hod

3.

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva                                                            

100 Kč/hod

4.

Běžné nákupy a pochůzky                                                                                                            

100 Kč/hod

5.

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti                                                                                                                               

110 Kč/úkon

6.

Praní a žehlení ložního prádla

60 Kč/kg

7.

Praní a žehlení osobního prádla

60 Kč/kg

 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

 

1.

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět

100 Kč/hod

2.

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci i instituce a doprovázení zpět                                                                                                                   

100 Kč/hod

 

 

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej