Popis služby Domova se zvláštním režimem


Poslání:

 Posláním domova se zvláštním režimem je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby. Posláním je zajistit pobytové služby, které umožňují respektovat stávající způsob života a udržet nebo obnovit přirozené společenské vztahy.

 

Pro koho jsou služby domova se zvláštním režimem určeny:

 V souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje je sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 65 let.

Kapacita zařízení je 14 lůžek

Poskytované služby:

 • ubytování
 • úklid, praní prádla a drobné opravy, žehlení
 • celodenní strava
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při vstávání, oblékání, při podávání jídla a pití, orientaci, pohybu atd.)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

DZR neposkytuje služby jestliže:

 • klient nesplňuje podmínky cílové skupiny
 • je naplněná kapacita pobytové služby
 • nejsme schopni zajistit požadavky a osobní cíle klienta
 • zdravotní stav klienta vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení nebo s diagnózou akutního či infekčního onemocnění

a dále v souladu § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a § 36 vyhl. 505/2006 Sb.

Cíle: 

 • podporovat klienty v zachování sociálních vztahů a vazeb
 • udržovat klienty v kontaktu s okolím
 • navazovat na dřívější zvyklosti
 • vycházet z individuálních potřeb každého jednotlivce
 • motivovat klienty k co nejdelšímu zachování soběstačnosti a samostatnosti
 • nabízet širokou škálu aktivit různého druhu, aby každý klient mohl nalézt oblast svého zájmu, respektovat jeho volbu
 • zaručit ochranu práv a důstojnosti klientů ve všech životních situacích

 Principy poskytovaných služeb:

 • respektujeme důstojnost člověka a jeho práva a zamezujeme jejich porušování
 • využíváme přirozené vztahové sítě klientů, aktivně spolupracujeme s rodinnými příslušníky
 • vycházíme z osobnosti klienta, podporujeme ho v samostatnosti a nezávislosti, respektujeme jeho volbu a individuální potřeby
 • míru podpory přizpůsobujeme míře soběstačnosti a flexibilně reagujeme na potřeby klientů
 • zjišťujeme individuální potřeby každého klienta a jeho potřebám a požadavkům přizpůsobujeme jeho individuální plán 

Domov se zvláštním režimem je zařízení zcela otevřené. Uživatelé pobytových služeb mají naprostou volnost pohybu v rámci areálu i celého města. Termín „zvláštní režim“ v názvu je dán zákonem 108/06 Sb. o sociálních službách. Určuje pouze cílovou skupinu uživatelů, kteří mají individuální potřeby

 

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej