Poskytované služby


Registrované služby podle zákona číslo 108/2006 Sb.:

 • § 46 denní stacionář - 12 míst
 • § 49 domov pro seniory - 76 lůžek
 • § 50 domov se zvláštním režimem - 14 lůžek

DKE zajišťuje tyto činnosti a úkony:

 • Ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav prádla, žehlení.
 • Stravování v rozsahu celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tzn. pomoc při oblékání, svlékání včetně používání speciálních pomůcek, pomoc při lokomoci včetně používání kompenzačních pomůcek, pomoc při pobytu na lůžku včetně přesunů a změn poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci včetně samostatného pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 • Pomoc při osobní hygieně v plném rozsahu včetně základní péče o vlasy a nehty nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při použití WC.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.
 • Sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální integraci.
 • Aktivizační činnosti (DKE má písemně definován seznam nabízených volnočasových a aktivizačních činností), pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Pomoc při uplatňovaných práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí včetně pomoci při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Další služby:

 • Duchovní služby:
  - bohoslužba Římskokatolické církve v kapli DKE, každou sobotu v 16.30 hodin
  - každý měsíc duchovní rozhovory s kazatelem Církve bratrské.
 • Kadeřnické služby:
  - v budově DKE, každý týden ve spolupráci s učňovským střediskem.
 • Pedikérské služby:
  - v budově DKE, každý týden.

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej