hlavicka

Přijetí do našeho zařízení předchází osobní jednání se zájemcem o službu. Jeho smyslem je zjistit rozsah a míru potřeb zájemce, jeho cíle a informovat jej o službách poskytovaných naším zařízením. Na základě tohoto jednání pak dohodnout poskytované služby.

Aby se zájemce mohl stát uživatelem služby je třeba splnit následující podmínky:

  • musí být osobou, která spadá do okruhu osob, stanoveného Zákonem o sociálních službách
  • předat vyplněný Záznamový list (žádost o poskytování sociální služby DKE)
  • v případě, že je zájemce v péči psychiatra nebo psychologa přiložit zprávu daného specialisty
  • uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služeb

Pokud nemůže být zájemci sociální služba poskytnuta, z důvodů nedostatečné kapacity, je zařazen do evidence žadatelů o sociálních službu.

Přijímání zájemců je pak určováno mírou jejich potřebnosti a aktuální naléhavosti, zjišťované při osobním opakovaném jednání.
Tiskopis pro zájemce o službu Domov pro seniory (Domov se zvláštním režimem)
Tiskopis pro zájemce o službu Denní stacionář
Smlouva o poskytování služeb

  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 2   Celkem 33004 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |