hlavicka
 Úvodní stránka  → O nás → GDPR

Zaručujeme plnou ochranu osobních údajů před zneužitím.
Osobní údaje v organizaci zpracovávají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu zákona a vnitřních předpisů organizace. Veškeré osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb a poskytovatelů služeb (zaměstnanců, dobrovolníků) jsou organizací shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi, které organizaci vyplývají dle zvláštního zákona zejména Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. v platném znění. Organizace shromažďuje pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje k výkonu předmětu své činnosti (poskytování služeb), zajišťuje bezpečnost těchto dat a ochranu před jejich zneužitím třetí osobou.
Dále organizace shromažďuje tyto údaje na základě prohlášení osob o souhlasu.

Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory (dále DKE)
IČ: 705 66 241
Kojetická 1414
277 11 Neratovice
Kojetická 1414
tel. 315 630 511
e-mail: dke@demmy.cz

Problematiku osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů a jejich ochranu, obecně upravuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lucie Kůlová
e-mail: lucie.kulova@neratovice.cz
tel: +420 315 650 335

  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 3   Celkem 33005 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |