hlavicka
 Úvodní stránka  → O nás → GDPR → Otázky a odpovědi

Jak ovlivní GDPR individuální plánování?
Individuální plánování je povinnost vycházející z § 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z hlediska GDPR se tedy jedná o plnění právní povinnosti zpracovatele osobních údajů. Současně však platí, že by neměly být zpracovávány nadbytečné osobní údaje.

Můžeme mít jmenovky uživatelů na dveřích pokojů?
Ano, jedná se o oprávněný zájem správce osobních údajů. V tomto případě není zapotřebí mít souhlas klienta se zpracováním osobních údajů.

Musíme mít vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů od kontaktních osob klientů?
Ne, jedná se o oprávněný zájem správce osobních údajů. Platí však, že by tyto osobní údaje měly být zpracovávány v minimálním rozsahu. Doporučuje se zpracovávat pouze následující údaje: jméno a příjmení, vztah ke klientovi, kontakt, tj. telefonní číslo, popř. e-mail.

Můžeme sdělovat, že klient je klientem našeho zařízení?
V určitých případech se může jednat o neoprávněné poskytnutí osobních údajů třetí osobě. Zde doporučujeme striktně dodržovat § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Můžeme klienty a zaměstnance fotografovat?
Ano, ale pouze za předpokladu, že vám k tomu klient či zaměstnanec udělil (nejlépe písemný) souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas pak musí mít podobu samostatného dokumentu a musí být v souladu s GDPR (musí se jednat o souhlas informovaný).

Potřebujeme mít od žadatele vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů?
Pokud žadatel podá žádost, jedná se dle čl. 44 GDPR o úmysl uzavřít smlouvu (bez ohledu na skutečnost, zda k jejímu uzavření nakonec dojde). V tomto případě není nutné od žadatelů vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Opět platí, že by za účelem vyhodnocení žádosti mělo být vyžadováno a zpracováváno minimum potřebných osobních údajů.

Potřebujeme mít souhlas se zpracováním osobních údajů opatrovníků klientů?
S ohledem na skutečnost, že opatrovník zastupuje klienta, není nutné mít od opatrovníka vyžádán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vztahuje se ochrana osobních údajů i na zemřelé osoby?
Ochrana osobních údajů se vztahuje pouze na žijící osoby.

  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 4 * Návštěvy dnes 61   Celkem 29784 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |