hlavicka
 Úvodní stránka  → O nás → Koncept Bazální stimulace

V roce 2013 naši zaměstnanci absolvovali základní a nástavbový kurz z problematiky poskytování péče klientům v režimu bazální stimulace (BS). Kurz byl realizován v prostorech Domu Kněžny Emmy lektory INSTITUTu Bazální stimulace®.

Zavedením konceptu bazální stimulace do ošetřovatelské péče zkvalitníme život zejména u klientů s demencí a klientů nekomunikujících.

Odrazovým můstkem pro efektivní využití prvků BS, bylo v našem zařízení přijetí způsobu práce s klientem za využití prvků biografie. Vždy vycházíme z biografické anamnézy klienta. Na ošetřovatelském úseku jsme například vybavili místnost denní péče v rámci biografického modelu péče o klienta ve stylu 50. let. Podle principu normality klienta právě v tomto časovém úseku dosáhla většina našich klientů vrcholu svého vývoje a z tohoto období si nejvíce pamatují.

V současné době se sestry a pracovnice v přímé péči zaměřují na realizaci technik optické, auditivní, olfaktorické, taktilně-haptické nebo orální stimulace. Velmi příjemné pro klienta je také polohování podle konceptu Bazální stimulace speciálních pomůcek. Máme úspěchy s prováděním orální stimulace, kdy se klient brání vstupu do dutiny ústní, nechce přijímat tekutiny, potravu, odmítá provádění hygieny dutiny ústní. Navíc umísťujeme do zorného pole těchto klientů něco, co upoutá jeho pozornost, aby měl co nejvíce zrakových stimulů, vhodná je i hudba, kterou měl klient rád.

Aplikované prvky jsou zaznamenávány v příslušné dokumentaci z toho důvodu, abychom vyhodnotili jaký typ BS je pro klienta nejlepší. Nesmírně důležitý je písemný popis klientovy reakce a prožitku při BS. Většinou klienti reagují kladně, úsměvem, dotykem, uvolněním a očním kontaktem se snaží komunikovat a sdělovat personálu, jak jsou mu masáže a dotyky příjemné a pro něj důležité. K zadokumentování jednotlivých stavů a prvků v konceptu BS využíváme fotodokumentaci a videodokumentaci. Pravidelně každý týden se schází pracovní tým k analýze jednotlivých kroků postupu péče, hodnocení provádění vybraných technik a k případné revizi ošetřovatelského postupu.

Povzbuzením do další práce pro sestry a pracovnice v přímé péči jsou i sebemenší úspěchy v každodenních činnostech v práci s klientem "důvěra klienta ve svou pečovatelku".

Více o bazální stimulaci
  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 1   Celkem 33003 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |