hlavicka
 Úvodní stránka  → O nás → Koncept Bazální stimulace → Supervize a certifikace

Certifikace pracoviště Bazální stimulace

V pátek 11. dubna proběhl v našem zařízení důležitý proces supervize k získání certifikátu pracoviště Bazální stimulace. Završili jsme tím systematický proces kontinuálního vzdělávání započatý v roce 2012.

Vždy jsme usilovali o to, aby bazální stimulace byla zavedena jako běžná součást péče o klienta. Abychom měli záruku úspěšné aplikace prvků BS do praxe a zpětnou vazbu o kvalitě poskytované péče podstoupili jsme supervizi k získání certifikovaného pracoviště. Supervizorem byla jednatelka společnosti a odborný garant akreditovaných vzdělávacích programů PhDr. Karolína Friedlová. Sestry a pečovatelky prezentovaly své teoretické a praktické znalosti nabyté z absolvovaných kurzů a z praktických zkušeností.

Hlavní myšlenkou konceptu Bazální stimulace je potřeba individuálního přístupu k člověku a znalost jeho biografie. Důležitým faktorem pro získání informací o průběhu života klienta je dokonalá spolupráce s rodinou. Pro každého klienta se sestavuje individuální plán péče. Zohledňují se jeho dřívější návyky a zkušenosti. Péče je určena těm, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, klientů s Alzheimerovou chorobou, nebo seniorům s poruchou mobility.

Základním principem celého učení je zprostředkovat vjemy z vlastního těla, a to tím, že stimulujeme organismus. Prostřednictvím stimulací smyslů je umožněno vnímat sebe sama a okolní svět, a tím je i umožněna podpora pohybu a komunikace.

V konceptu bazální stimulace se aplikují masáže, které stimulují různé části těla, dechové cvičení, vibrace, polohování. Také využívá předměty a epizody, které jsou klientovi blízké – oblíbený polštářek z domova, chutě, vůně, fotky, plyšové hračky, oblíbená hudba aj. Podařilo, se nám vybavit biografickou reminiscenční místnost tzv. obýváček ve stylu 50. let kdy naši současní klienti dosáhli tzv. normality věku.

Pro naše zařízení je dosažení certifikovaného pracoviště pracujícího v konceptu BS velmi zavazující. Téměř 90% procent personálu pečovatelského a ošetřovatelského úseku prošlo všemi stupni vzdělávání v konceptu bazální stimulace: základním, nástavbovým a prohlubujícím kurzem včetně úspěšného procesu certifikace. Chceme se tímto profilovat jako zařízení poskytující péči prostřednictvím špičkově vzdělaného personálu za využití všech moderních trendů v oblasti péče o seniory.

  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 50   Celkem 31648 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |