Foto Auto

Tato služba je finančně podpořena z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Poslání:

Posláním je zajistit pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci, kde existují rizika ohrožení vývoje dětí v důsledku dopadů dlouhodobé sociální krize, kterou rodiče nedovedou sami bez pomoci překonat. Podpořit rodinu v péči o děti a rozvíjet rodičovské kompetence vedoucí ke zdravému vývoji dětí.

Cíle:

Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny ve vyhovujícím a podnětném prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Cílová skupina:

Služba je poskytována znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let na území ORP Neratovic, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci, ohrožující zdravý vývoj dětí, kterou nemohou nebo nezvládají řešit vlastními silami.

Nejčastěji se jedná o rodiny:

  • neúplné,
  • se členem rodiny s psychickými potížemi,
  • s handicapovaným členem rodiny,
  • kterým hrozí sociální vyloučení.

Principy:

Je poskytována zdarma. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a může zůstat v anonymitě. Služba může být poskytnuta v domácím prostředí uživatelů, v terénu nebo v prostorách SAS. Tato služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách a zákonem č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Doba poskytování soc. služby:

Provozní doba SAS

Polední pauza

Pondělí

7:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 15:30

Úterý

7:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 15:30

Středa

7:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 15:30

Čtvrtek

7:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 15:30

Pátek

7:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 15:30

   Copyright © 2021 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy:   On-line: 2 * Návštěvy dnes 39    Celkem 6891 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů |