Úvodní stránka  → Služby → Ceny služeb

Ceník za služby v domově pro seniory platný od 1. března 2022

Ceník se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Uživatel platí náklady za ubytování a stravování podle smlouvy uzavřené mezi ním a poskytovatelem sociálních služeb. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Pokud uživateli nepostačuje příjem na úhradu nákladů, pak se poskytovatel služby může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobami uživateli blízkými. Dále uživatel hradí poskytovanou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Cena za celodenní stravování je stanovena na 205,- Kč
Cena za ubytování se liší podle bytu, cena pro jednu osobu za jeden den stanovena takto:
ubytování cena
jednopokojový jednolůžkový byt 250,- Kč
jednopokojový dvoulůžkový byt 170,- Kč
dvoupokojový dvoulůžkový byt (menší pokoj) 190,- Kč
dvoupokojový dvoulůžkový byt (větší pokoj) 220,- Kč
třílůžkový pokoj 160,- Kč

Ceník za služby v denním stacionáři

strava cena
svačina 23,- Kč
oběd 95,- Kč
Péče dle zákona 108/2006 Sb.
úkony v: cena
Skupinový úkon 30,- Kč
Individuální úkon 90,- Kč
Předpis úhrad za poskytování terénních pečovatelských služeb DKE Neratovice

platný od 1.března 2022 dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu cena
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135,- Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek při osobní hygieně cena
Pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- Kč/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč/hod.
Pomoc při použití WC 135,- Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy cena
Dovoz nebo donáška jídla 30,- Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč/hod.
Příprava a podání jídla a pití 135,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti cena
Běžný úklid a údržba domácnosti 135,- Kč/hod.
Běžné nákupy a pochůzky 135,- Kč/hod.
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 140,- Kč/úkon
Praní prádla 80,- Kč/kg
Praní a žehlení osobního prádla 80,- Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím cena
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět 135,- Kč/hod.
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci i instituce a doprovázení zpět 135,- Kč/hod.
Fakultativní úkony
Distribuce léků, léčivých prostředků a jiných produktů lékárny 150,- Kč / měsíc
  cookies |     Copyright © 2022 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 18 * Návštěvy dnes 1   Celkem 18079 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |