Úvodní stránka  → Služby → Jak požádat o službu

Přijetí do našeho zařízení předchází osobní jednání se zájemcem o službu. Jeho smyslem je zjistit rozsah a míru potřeb zájemce, jeho cíle a informovat jej o službách poskytovaných naším zařízením. Na základě tohoto jednání pak dohodnout poskytované služby.

Aby se zájemce mohl stát uživatelem služby je třeba splnit následující podmínky:

  • musí být osobou, která spadá do okruhu osob, stanoveného Zákonem o sociálních službách
  • předat vyplněný Záznamový list (žádost o poskytování sociální služby DKE)
  • v případě, že je zájemce v péči psychiatra nebo psychologa přiložit zprávu daného specialisty
  • uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služeb

Pokud nemůže být zájemci sociální služba poskytnuta, z důvodů nedostatečné kapacity, je zařazen do evidence žadatelů o sociálních službu.

Přijímání zájemců je pak určováno mírou jejich potřebnosti a aktuální naléhavosti, zjišťované při osobním opakovaném jednání.
Tiskopis pro zájemce o službu Domov pro seniory (Domov se zvláštním režimem)
Tiskopis pro zájemce o službu Denní stacionář

   Copyright © 2021 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 6    Celkem 9369 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů |