hlavicka
 Úvodní stránka  → Služby → Poskytované služby → Domov pro seniory

Poslání

Posláním domova pro seniory je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby. Posláním je zajistit pobytové služby, které umožňují respektovat stávající způsob života a udržet nebo obnovit přirozené společenské vztahy.

Pro koho jsou služby určeny

Okruh osob, pro které jsou služby domova pro seniory určeny:
domov pro seniory poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají různý stupeň závislosti na péči, jsou osamělé či ohrožené sociální izolací.
Kapacita domova pro seniory je 76 lůžek.

Cíle

 • Podpora klientů v zachování sociálních vztahů a vazeb.
 • Udržení klienta v kontaktu s okolím.
 • Navázání na dřívější zvyklosti.
 • Vycházet z individuálních potřeb každého jednotlivce.
 • Podporovat klienta při formulování svých vlastních představ o rozsahu a potřebě služeb.
 • Sestavení osobního plánu tak, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na službě a klient si co nejdéle zachoval soběstačnost a samostatnost.
 • Nabízet širokou škálu aktivit různého druhu, aby každý mohl nalézt oblast svého zájmu.
 • Respektovat jeho volbu.
 • Záručit ochranu práv a důstojnosti klientů ve všech životních situacích.
 • Zajistit odbornou ošetřovatelskou péči klientům při úplné ztrátě soběstačnosti.

Principy poskytování služeb

 • V domově pro seniory jsou poskytovány takové služby, které podporují klienty v zachování sociálních vztahů a vazeb.
 • Klient neztrácí kontakt se svým okolím, není mu nijak bráněno ve styku se svými blízkými.
 • Při práci s klienty vychází pracovníci z individuálních potřeb každého jednotlivce.
 • Svou vlastní představu o rozsahu a potřebě služeb zpracovává klient za pomoci odborného pracovníka do osobního plánu.
 • Plán je sestavován tak, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na službě a klient si co nejdéle zachoval soběstačnost a samostatnost.
 • DKE zaručuje klientům ochranu jejich práv a důstojnosti.
 • Pracovníci domova motivují klienty ke zlepšování celkového fyzického i psychického stavu.
 • DKE zajišťuje aktivní, individuální ošetřovatelskou péči podle aktuálního stavu a potřeb klienta, prostřednictvím svých zaměstnanců.Fakultativní služby

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.....

Podrobnosti
Ceník služeb

Ceník za služby v domově pro seniory platný od 1. ledna 2024

Podrobnosti
Jak požádat o službu

Přijetí do našeho zařízení předchází osobní jednání se zájemcem o službu......

Podrobnosti  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 46   Celkem 31644 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |