hlavicka
 Úvodní stránka  → Služby → Poskytované služby → Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby. Posláním je zajistit pobytové služby, které umožňují respektovat stávající způsob života a udržet nebo obnovit přirozené společenské vztahy.

Pro koho jsou služby určeny

V souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje je sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 65 let.
Kapacita zařízení je 14 lůžek.

Poskytované služby

 • ubytování
 • úklid, praní prádla a drobné opravy, žehlení
 • celodenní strava
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při vstávání, oblékání, při podávání jídla a pití, orientaci, pohybu atd.)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

DZR neposkytuje služby jestliže

 • klient nesplňuje podmínky cílové skupiny
 • je naplněná kapacita pobytové služby
 • zdravotní stav klienta vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení nebo s diagnózou akutního či infekčního onemocnění
 • a dále v souladu § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a § 36 vyhl. 505/2006 Sb.

Cíle

 • podporovat klienty v zachování sociálních vztahů a vazeb
 • udržovat klienty v kontaktu s okolím
 • navazovat na dřívější zvyklosti
 • vycházet z individuálních potřeb každého jednotlivce
 • motivovat klienty k co nejdelšímu zachování soběstačnosti a samostatnosti
 • nabízet širokou škálu aktivit různého druhu, aby každý klient mohl nalézt oblast svého zájmu, respektovat jeho volbu
 • zaručit ochranu práv a důstojnosti klientů ve všech životních situacích

Principy poskytovaných služeb

 • respektujeme důstojnost člověka a jeho práva a zamezujeme jejich porušování
 • využíváme přirozené vztahové sítě klientů, aktivně spolupracujeme s rodinnými příslušníky
 • vycházíme z osobnosti klienta, podporujeme ho v samostatnosti a nezávislosti, respektujeme jeho volbu a individuální potřeby
 • míru podpory přizpůsobujeme míře soběstačnosti a flexibilně reagujeme na potřeby klientů
 • zjišťujeme individuální potřeby každého klienta a jeho potřebám a požadavkům přizpůsobujeme jeho individuální plán

Domov se zvláštním režimem je zařízení zcela otevřené. Uživatelé pobytových služeb mají naprostou volnost pohybu v rámci areálu i celého města. Termín "zvláštní režim" v názvu je dán zákonem 108/06 Sb. o sociálních službách. Určuje pouze cílovou skupinu uživatelů, kteří mají individuální potřeby.Fakultativní služby

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.....

Podrobnosti
Ceník služeb

Ceník za služby v domově pro seniory platný od 1. ledna 2024

Podrobnosti
Jak požádat o službu

Přijetí do našeho zařízení předchází osobní jednání se zájemcem o službu......

Podrobnosti  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 49   Celkem 31647 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |