hlavicka
 Úvodní stránka  → O nás → GDPR → Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory (dále DKE)
IČ: 705 66 241
Kojetická 1414
277 11 Neratovice
Kojetická 1414
tel. 315 630 511
e-mail: dke@demmy.cz

Problematiku osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů a jejich ochranu, obecně upravuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Zpracování osobních údajů dle subjektu údajů:
 Žadatel o službu, Uživatel služby (pdf)
 Zaměstnanec, Uchazeč o zaměstnání, Dobrovolník, Praktikant (student), Dárce (pdf)

Jak dlouho údaje zpracováváme?
DKE zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu zpracování a maximální doba pro uložení osobních údajů je v souladu se Spisovým a skartačním řádem.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Zpracováváme pouze takové údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s účelem zpracování.

Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?
DKE předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv.
DKE může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje DKE.

  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 3   Celkem 33005 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |