Domov
pro seniory

Poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby.

Podrobnosti
Domov
se zvláštním režimem

Zajišťuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci.Podrobnosti
Denní
stacionář

Zajišťuje ambulantní služby, které umožňují rodině či osobě blízké zachovat stávající způsob života a udržet přirozené vztahové sítě.

Podrobnosti
Pečovatelská
služba

PS DKE se poskytuje v domácnostech klientů, kteří bydlí na území města Neratovice a v objektu Domu Kněžny Emmy.

Podrobnosti
SAS

Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny ve vyhovujícím a podnětném prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Podrobnosti
3.1.2022
 

Oznámení

 
 
kategorie :

Oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2022 vchází v platnost vyhláška ředitelky DKE, která mění podmínky u fakultativní služby „Distribuce léků, léčivých přípravků a jiných produktů z lékárny.

Více informací
26.11.2021
 

Oznámení

 
 
kategorie :

Dne 2. prosince od 10.00 hodin do 17.00 hodin proběhne výstava výrobků obyvatel v altánu na za zahradě DKE (vchod od zahrádek). Zájemci mohou krásné dárkové předměty i získat.

Více informací
20.8.2021
 

Oznámení

 
 
kategorie :

Oznamujeme, že s účinností od 1. 9. 2021 vchází v platnost vyhláška ředitelky DKE, která ruší dodatky ke smlouvě o úhradě fakultativních služeb: používání automobilu DKE k osobním potřebám klienta a využívání doprovodu klienta zaměstnancem do zdravotnického zařízení. Klienti pobytové služby jsou zpravidla příjemci příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti, vyžadující intenzivní celodenní komplexní péčí, do jejíhož základního rozsahu spadá i zajištění doprovodu klienta zaměstnancem DKE a zajištění transportu klienta ošetřujícím lékařem.

Více informací
10.8.2021
 

Informace o přístavbě Domu Kněžny Emmy

 
 
kategorie :

Více informací
9.8.2021
 

POZOR DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 
 
kategorie :

Oznamujeme, že ode dne 11. 8. 2021 budou zahájeny stavební práce na přístavbě Domu Kněžny Emmy (DKE). Parkoviště DKE bude zcela uzavřeno pro potřeby záboru staveniště. Potřebné zázemí a provoz domova zůstanou zachovány. Příjezd pro dodavatele, zásobování a IZS bude zachován podle situačního plánu (šedá barva).

Více informací
2.8.2021
 

Oznámení

 
 
kategorie :

Oznamujeme, že ode dne 2. 8. 2021 se v areálu Domu Kněžny Emmy začne budovat přístavba, která rozšíří kapacitu domova a bude sloužit jako domov se zvláštním režimem pro klienty, kteří potřebují speciální péči. Během stavebních prací bude zachováno potřebné zázemí a provoz stávajícího domova pro seniory. Současně informujeme o předpokládaném omezení přístupu do DKE, zejména uzavření parkoviště DKE.

Více informací
Foto Domov pro seniory

Domov Kněžny Emmy

Posláním Domova Kněžny Emmy je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby. Posláním Domu Kněžny Emmy je zajistit pobytové, ambulatní a teréní služby, které umožňují respektovat stávající způsob života a udržet nebo obnovit přirozené společenské vztahy.

Více informací o nás

„Děkujeme, že nám rodiče svou celoživotní prací umožnili vytvořit podmínky pro to, abychom pro ně mohli vystavět domov, který důstojně završí podzim jejich života."

   Copyright © 2022 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 5    Celkem 11051 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů |