Domov
pro seniory

Poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby.

Podrobnosti
Domov
se zvláštním režimem

Zajišťuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci.Podrobnosti
Denní
stacionář

Zajišťuje ambulantní služby, které umožňují rodině či osobě blízké zachovat stávající způsob života a udržet přirozené vztahové sítě.

Podrobnosti
Pečovatelská
služba

PS DKE se poskytuje v domácnostech klientů, kteří bydlí na území města Neratovice a v objektu Domu Kněžny Emmy.

Podrobnosti
SAS

Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny ve vyhovujícím a podnětném prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Podrobnosti
 
3.3.2023

Velikonoční jarmark

 
 
kategorie :

Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory srdečně zve ve středu 29. března na Velikonoční jarmark s možností získat originální dárečky s velikonoční tématikou. Jarmark proběhne na zahradě domu od 10:00 do 16:00 hod, přístup zadní brankou od zahrádek. Těšíme se na Vás

Více informací
 
12.1.2023

Nové ceny služeb - Změny Vyhlášky 505/2006 Sb. k Zákonu o sociálních službách platné od 1.1.2023.

 
 
kategorie :

Nové ceny pro pobytové služby (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) platí od 1. ledna 2023. Nové ceny budou od 1. ledna 2023 i na denním stacionáři. Složitější je situace na pečovatelské službě, kde jsou vlivem novelizace Vyhlášky stanoveny dvojí ceny za hodinu péče podle množství odebraných hodin (méně než 80 hodin za měsíc nebo více než 80 hodin za měsíc). Ke změnám v této službě přistupujeme také s platností od 1.ledna 2023. Změny cen přitom budou se všemi klienty projednány. Viz. Záložka Ceny služeb

Více informací
 
16.12.2022

Poděkování všem dárcům

 
 
kategorie :

Chceme velice poděkovat společnosti Lesy ČR za stromky na výstavu v zahradě DKE. Dále dětem a paním učitelkám z MŠ v Neratovicích, Libiši a Hovorčovicích, dětem a paní Daně Douděrové ze ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích za krásná přáníčka a dárečky pro všechny obyvatele domu. Kolektivu zaměstnanců drogerie DM za dárky pod vánoční stromeček. Stejně tak paní Michaele Langové, paní Martině Bendové a občanům z Předboje a také místostarostce Libiše paní Jaroslavě Holinové za nádherné dárky, které budou překvapením pod nazdobeným stromečkem na Štědrý den. Velké díky patří vám všem našim příznivcům a podporovatelům

Více informací
 
4.11.2022

Advent v Domě Kněžny Emmy

 
 
kategorie :

23. 11. společné zdobení stromečků na zahradě DKE 10:00 hod
25. 11. účast na Vánoční výstavě v DDM – stánek s výrobky
27. 11. účast na Svatobarborských trzích
27. 11. 2022 – 6. 1. 2023 Výstava vánočních stromků 10:00 – 17:00 hod
1. 12. Vánoční jarmark 10:00 – 16:00 hod (altán na zahradě domu)
20. 12. Chrapot – vystoupení pěveckého sboru pod vedením Mgr. M. Maříkové (18:00 hod)

Více informací
 
2.9.2022

Nabídka práce

 
 
kategorie :

V souvislosti s novým provozem přístavby DKE hledáme spolupracovníky:

Více informací
 
3.1.2022

Oznámení

 
 
kategorie :

Oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2022 vchází v platnost vyhláška ředitelky DKE, která mění podmínky u fakultativní služby „Distribuce léků, léčivých přípravků a jiných produktů z lékárny.

Více informací
Foto Domov pro seniory

Dům Kněžny Emmy

Posláním Domu Kněžny Emmy je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby.

A dále zajistit pobytové, ambulantní a terénní služby, které umožňují respektovat stávající způsob života a udržet nebo obnovit přirozené společenské vztahy.

Více informací o nás

„Děkujeme, že nám rodiče svou celoživotní prací umožnili vytvořit podmínky pro to, abychom pro ně mohli vystavět domov, který důstojně završí podzim jejich života."

  cookies |     Copyright © 2023 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 5 * Návštěvy dnes 5   Celkem 8517 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |